La tradició continua. De la mateixa manera que els antics mestres... utilitzant només fustes massisses i seleccionades. Treballant exclusivament amb eines manuals.

Una exigent selecció i treball de la fusta en un ambient d’humitat i temperatura controlats.

Res ha canviat. Un mètode de construcció artesanal inalterat en el temps i transmès de mestre a alumne... de generació en generació.Un mètode que exigeix, per exemple, un procés d’envernissat “a muñequilla” (goma laca) i temps... el temps necessari per a construir un instrument musical únic.
  CAT CAST ENG
 
fotografies: Eva Corbella
disseny: Anna Torné